Obsługa podmiotów medycznych :


 • Generowanie oraz drukowanie recept.
 • Wprowadzanie, sprawozdanie oraz rozliczanie danych medycznych.
 • Kompleksowa obsługa systemów medycznych SERUM i Portal Świadczeniodawcy.
 • Kompleksowe rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Kompleksowa obsługa poczty.
 • Kompleksowe usługi administracyjne i sekretarskie.
 • Kopiowanie, drukowanie, laminowanie, przetwarzanie dokumentów.

Usługi administracyjne :


 • Kompleksowe usługi związane z dokumentami.
 • Wysyłanie, odbieranie poczty.
 • Kompleksowa archiwizacja danych.

Usługi informatyczne :


 • Tworzenie stron internetowych.
 • Drobne naprawy sprzętu komputerowego.
 • Kompleksowa obsługa komputerów.
 • Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Usługi pozostałe :


 • Kserowanie, skanowanie oraz drukowanie dokumentów.
 • Laminowanie dokumentów.
 • Niszczenie dokumentów przy pomocy niszczarki.
 • Wydruk etykiet adresowych.
 • Cięcie dokumentów gilotyną.
 • Przetwarzanie dokumentów
 • Kopiowanie, drukowanie, laminowanie oraz przetwarzanie dokumentów


Pozostałe usługi dostosowywane są do potrzeb klienta po wstępnej rozmowie.


Możliwy dojazd do klienta.

Copyright by www.uslugiadmin.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone .