Trochę z życia firmy ...Historia firmy zaczyna się w listopadzie 2012r. , gdy właściciel firmy chcąc zaoferować swoją pomoc właścicielom przedsiębiorstw oraz klientom indywidualnym postanowił założyć firmę świadczącą usługi administracyjne. Wieloletnia praca w charakterze pomocy przy prowadzeniu firm swoim rodzicom pozwoliła nabyć doświadczenie oraz ukształtować zakres usług firmy. Korzystając z faktu umiejscowienia siedziby firmy (Centrum Medyczne)właściciel postanowił świadczyć usługi ksero na potrzeby podmiotów medycznych oraz pacjentów. Po chwili jak się okazało, był to dobry pomysł. Idąc dalej w tym kierunku, rozszerzono usługi o usługi typu laminowanie dokumentów, przetwarzanie dokumentów, wydruk dokumentów z nośników bądź internetu, wydruk etykiet adresowych itp.

Praca przy prowadzeniu podmiotów medycznych rodziców pozwoliła na oferowanie usług typowych dla podmiotów medycznych t.j. kompleksowa obsługa internetowych systemów medycznych, wprowadzanie, sprawozdanie oraz rozliczanie usług medycznych z NFZ, generowanie oraz drukowanie druków recept, usługi sekretarskie na rzecz rejestracji pacjentów itp. Pomocna w usługach jest pozyskanie kontaktów w działach informatycznych firm zajmujących się obsługą danych medycznych.

Z kolei zainteresowanie informatyką oraz tworzeniem stron internetowych umożliwiło świadczenie usług w tych zakresach.W planach jest ciągły rozwój firmy o nowe usługi wedle zapotrzebowania naszych stałych oraz nowych klientów.

Copyright by www.uslugiadmin.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone .